• SZOCIÁLIS TÜZELŐ LEHETŐSÉG FIGYELEM! – ÁRH tüzelőkampány

  ÁRH Hírek, dokumentum

  szeptember 18, 2015 • ÁRH Hírek, dokumentum

  5000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEN ÉL? FÁVAL VAGY SZÉNNEL FŰT? NEHÉZSÉGET OKOZ A TÉLI TÜZELŐ BESZERZÉSE?

  AKKOR AZ ÖN TELEPÜLÉSE JOGOSULT SZOCIÁLIS TÜZELŐT (TÜZIFÁT ÉS SZENET) IGÉNYELNI! ISMERJE MEG A RÉSZLETEKET ÉS TEGYEN RÓLA, HOGY EZ A SEGÍTSÉG ELJUSSON A TELEPÜLÉSÉN ÉLŐ RÁSZORULÓKHOZ. FOGJON ÖSSZE TÁRSAIVAL ÉS ÉRDEKLŐDJÖN EGYÜTT A POLGÁRMESTERNÉL, BEADTA-E MÁR A PÁLYÁZATOT!

  BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. SZEPTEMBER 30., SZERDA MI A SZOCIÁLIS TÜZELŐ TÁMOGATÁS? A szociális tüzelő támogatás egy 2011-ben bevezetett állami támogatás, amelyet a települési önkormányzatok hívhatnak le, a pénzből tüzelőanyagot vásárolhatnak, és azt szétoszthatják a rászoruló lakosság között. A program sok szempontból kritizálható, pl. azért, mert nem jelent hosszú távú megoldást (Mi a baj a szociális tüzelővel?), vagy azért, mert csupán az igények töredékét fedezi. Azonban az erre elkülönített pénzt mégsem kellene benne hagyni az államkasszában. Ezért indítottuk ezt a kezdeményezést. A szociális tüzelőre fordítható keret idén 3 milliárd Ft. A pályázat beadásáig azonban kevés idő van, mert a határidő SZEPTEMBER 30. Értesítse mielőbb az önkormányzatát, hogy pályázzon szociális tüzelőre, hogy ne maradjon benn az erre elkülönített összeg az államkasszában! MIT TEHET ÖN AZÉRT, HOGY ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZZON A SZOCIÁLIS TÜZELŐRE? Az önkormányzatok jelentős része nem tud erről a lehetőségről, kérjük, terjessze a tüzelőigénylésről szóló információkat!

  • Tájékoztassa az önkormányzatot a pályázati lehetőségről. Kérdezze meg, hogy terveznek-e pályázatot benyújtani. Kérje meg polgármesterét, hogy legkésőbb szeptember 30-ig nyújtsa be a pályázatot!
  • A hivatalok sokszor vonakodnak a szétosztással járó bonyodalmaktól. Ajánlja fel segítségét a rászorulókkal való együttműködésben.
  • Tájékoztassa az önkormányzatot, hogy a pályázati adatlap az ebr42 önkormányzati információs rendszerben érhető el, ott kell kitölteni és onnan kinyomtatni. FONTOS: a kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen!
  • Amikor bemegy az önkormányzatba, lehetőség szerint legyen Önnél kinyomtatva a kormányhatározat szövege, ami mindössze 5 (Amennyiben nem tud nyomtatni, kérje meg az önkormányzatot, hogy nyomtassa ki a 1503/2015. (VII. 23.) kormányhatározatot.) A határozatról bővebben: http://www.kormany.hu/download/6/70/70000/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse és http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15108.pdf
  • Amennyiben ismer olyan embereket településén, akik beletartoznak a kedvezményezettek körébe, azaz aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési támogatásban részesülnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, értesítse őket, hogy keressék fel önkormányzatukat és kérjék fel a pályázat benyújtására.
  • Fogjon össze a kedvezményezettekkel, és nyújtsanak be írásos kezdeményezést polgármesterüknek és képviselőiknek címezve, amelyben kérjék fel őket a pályázat benyújtására és arra, hogy értesítsék Önöket a további fejleményekről. A település polgáraiként Önöknek ehhez joga van, ne érjék be szóbeli ígéretekkel. Töltse le „Lakossági kezdeményezés” formalevelünket.

  Töltse le itt a legfontosabb tudnivalókat és egy formalevelet, amelyet aláírásokkal benyújthat az önkormányzatnak: Civil Felhívás 2015. Lakossági kezdeményezés forma 2015. A tavaly nem pályázott hátrányos helyzetű (nem kell önrészt fizetniük) települések listája: eddig nem palyazott tepeulesek MIT ÉS HOVA KELL BENYÚJTANI AZ ÖNKORMÁNYZATNAK SZEPTEMBER 30-IG?

  • az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött pályázati adatlapot elektronikusan és papír alapon is (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva);
  • a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolatát;
  • a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, amennyiben települése nincs benne ebben a településjegyzékben (az önrész alól mentesülő települések listáját ld. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez,), illetve amennyiben az igazolás szükséges;
  • az Államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó rendelet 75. paragrafusának 2. pontjában listázott nyilatkozatokat (ld. Ávr. 75. (2));
  • a pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2015. szept. 30., a papír alapon történő beadás és a kiegészítő dokumentumok elküldésének határideje 2015. okt. 1.;
  • a papír alapú pályázatot és a kiegészítő dokumentumokat a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtani.

  LEGYEN TISZTÁBAN A LEGFONTOSABB PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEKKEL:

  • 5000 fő alatti lélekszámú települések pályázhatnak;
  • a támogatásból az önkormányzat tűzifát és szenet is vásárolhat;
  • egy háztartás legfeljebb 5 m3 tűzifát vagy 10 mázsa szenet kaphat;
  • az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kérhet;
  • a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb háztartásonként 2 m3 tűzifa mennyiséget (keményfa esetén, bizonyos megyékben puhafa esetén 3 m3-t), illetve 6 mázsa szenet igényelhet az önkormányzat;
  • a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14-15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500-8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500-3000 Ft/mázsa+áfa a település elmaradottságától függően;
  • a rendelet pontosan részletezi honnan és milyen minőségű fát, illetve szenet lehet beszerezni (±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifa a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól; 20-40 mm átmérőjű barnakőszén);
  • a települési önkormányzat tűzifa esetében a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha azt a meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni;
  • a támogatás elnyerése után az önkormányzati testületnek rendeletet kell hoznia a tüzelőanyag szétosztásáról rászorultság alapján, amelynek legkésőbb a vásárlást követő 10. napon kell hatályba lépnie.

   MI A FINANSZÍROZÁS MÓDJA?

  • a támogatást a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja;
  • a települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2016. február 15-éig köteles kiosztani a rászorulók részére.

  Kérjük, a tuzifakampany@gmail.com címre írja meg, hogy településén milyen eredményre jutott, és azt hogyan érte el. Blog: www.tuzifakampany.wordpress.com  T: 70/771-3576 (Peták Péter), 70/217-2601 (Sebály Bernadett) Civil Kollégium Alapítvány  – Helyi Erő – Helyi Forrás program Magyar Szegénységellenes Hálózat  

  EZT ITT SZÉPEN MEGOSZTOM: