• Közbizalom 2015 felmérés eredmények – a civilek előrenyomulnak!

  ÁRH Hírek, Felmérés

  március 23, 2016 • ÁRH Hírek, Felmérés

  A civilek előrenyomulnak!

  Közbizalom 2015

  (Sajtóanyag)

   

  10 éve végeznek közösségfejlesztő műhelyek országos felmérést a közintézményekkel kapcsolatos bizalmi viszonyok hazai alakulásáról.

   

  A legfontosabb tapasztalat, hogy a válaszok alapján az elmúlt évekhez hasonlóan a bizalmi listát a civil-nonprofit szervezetek vezetik, de láthatóan erőteljesebbé és határozottabbá vált az irántuk való bizalom a 2015-ös az évben.

  Az erősödést részben a politikai elitből fakadó kiábrándultság növekedésével, a mind nagyobb mértéket öltő politikaellenes hangulat további erősödésével és a kormány néhány különlegesen agresszív lépésével – annak kontra-produktív hatásaként is magyarázzuk. A politikai hatalom civilellenes lépéseiként értelmezhetőek a mind nehézkesebbé váló jogi megszorítások, a hazai forrásokhoz való hozzájutás jelentős szűkülése, a civil szervezetek egy részének hatósági zaklatásai. Ezek főként olyan civil szervezeteknél fordultak elő, amelyek – az egyik legfontosabb civiltársadalmi funkciót – a kormányzat (vagy az önkormányzatok) működését próbálták ellenőrizni, vagy számon kérni. Az esetenként ezekre adott hatósági fellépések a közvélemény egy részét szintén a civil szereplők mellé állították, ezeknek is része lehet az ő elfogadottságuk növekedésében.

  A migránsválság megítélésünk szerint kétféle irányú hatást okozhatott: bizonyos körökben a biztonság iránti vágy a kormány lépéseit tette népszerűvé. Ugyanakkor a válság első hónapjaiban elindított kormányzati gyűlöletkampány (média, óriásplakátok) leleplezésében a civilek – főként bizonyos köreinek és facebook kampányoknak – gyorsasága, találékonysága komoly hatást keltett. Az ezek kapcsán szervezett demonstrációk, de legfőképpen a hazánkon keresztülvonuló, elesett családok, emberek iránti spontán, majd jól szervezetté váló szolidaritási akciók bizonyosan erősítették a közvélemény egy másik részében a civilek iránti bizalmat, a civilség ethoszát.

   

  Növekedett 2015-ben a rendőrség iránti bizalom szintje is. Ennek is több oka lehet, az előbbihez kapcsolódóan: a migránsválság kezelésében, a fellépéseikben tapasztalt emberiesség a közvéleményt melléjük állította. De más alkalmakkor, pl. a politikai demonstrációk kezelésében is mind rutinosabbá és kulturáltabbá válik a fellépésük.

   

  Érdekes és erőteljes fejlődést mutat annak a megítélése, hogy hisznek-e az emberek abban, hogy valamilyen befolyással tudnak lenni a lakóhelyüket érintő döntésekre? Adataink szerint ennek értéke 5 %-al emelkedett az elmúlt évihez képest. Ebben a helyi aktivitás esélyét, s emellett a lokális civil cselekvés megítélésének /reményének lehetőségét látjuk.

  Arra a kérdésre, hogy vett-e részt a válaszoló az elmúlt 12 hónapban valamilyen közpolitikai aktivitásban (demonstráción, tüntetésen, beadvány aláírásában, felkeresett helyi képviselőt) szintén növekvő részvételi aktivitást tapasztaltunk.

   

  Részletes anyagot alább mellékeljük.

  További Információk:

  Péterfi Ferenc peterfi@kkapcsolat.hu 30/9245535

  és Varga Máté matev@cka.hu

   

  Állampolgári Részvétel Hete: http://reszvetelhete.hu

  Civil Kollégium Alapítvány: http://cka.hu

  Közösségfejlesztők Egyesülete: http://kofe.hu

   

  Letöltéshttp://reszvetelhete.hu/wp-content/uploads/2011/08/Közbizalom-2015.pdf 

  Megtekintés:

  Közbizalom 2015 – RészvételHete by matevarga

   

  EZT ITT SZÉPEN MEGOSZTOM: